Les families

Tenim un objectiu comú, per aquest motiu creiem que es molt important una bona relació i comunicació familia-escola.

Som una llar oberta a les famílies, necessitem transmetre i compartir tot el que fem a la llar, per la qual cosa establim diferents canals d'informació, de col·laboració i participació. A més, al tenir grups reduïts podem tenir un millor tracte familiar.
La comunicació serà diària en els moments d’entrada i sortida dels nens, també a través de l’agenda per si durant el dia no hi ha possibilitat de parlar. A més en qualsevol moment teniu a les educadores disponibles per demanar una entrevista. Creiem que es important comentar tots els canvis que puguin haver en l’entorn del nen per poder entendre qualsevol tipus de comportament.